Wspomnienia z podróży

W Lublinie między Wschodem a Zachodem