Estonia

flag_of_estonia-svg
Estonia to najbardziej wysuniętym na północ kraj państw nadbałtyckich. Przeważnie nizinny, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Szczególny związek z Bałtykiem i wodą widać w jednej z genez powstania flagi: gdzie w kolorze niebieskim odbijają się wody Bałtyku oraz niezliczonych jezior Estonii, czarny to barwa ziemi lub tradycyjnego kaftana estońskich chłopów, a biel kojarzy się z charakterystycznymi dla pory letniej białymi nocami lub też zimowym śniegiem.

Estonia - Informacje ogólne

Estonia to najbardziej wysuniętym na północ kraj państw nadbałtyckich. Przeważnie nizinny, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Szczególny związek z Bałtykiem i wodą widać w jednej z genez powstania flagi: gdzie w kolorze niebieskim odbijają się wody Bałtyku oraz niezliczonych jezior Estonii, czarny to barwa ziemi lub tradycyjnego kaftana estońskich chłopów, a biel kojarzy się z charakterystycznymi dla pory letniej białymi nocami lub też zimowym śniegiem.

Estonia to najbardziej wysuniętym na północ kraj państw nadbałtyckich. Przeważnie nizinny, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Szczególny związek z Bałtykiem i wodą widać w jednej z genez powstania flagi: gdzie w kolorze niebieskim odbijają się wody Bałtyku oraz niezliczonych jezior Estonii, czarny to barwa ziemi lub tradycyjnego kaftana estońskich chłopów, a biel kojarzy się z charakterystycznymi dla pory letniej białymi nocami lub też zimowym śniegiem.

Informacje ogólne

Estonia – Oficjalna nazwa: Republika Estonii
Estonia – Ustrój: demokracja parlamentarna
Estonia – Stolica: Tallin
Estonia – Język: estoński
Estonia – Waluta: Euro = 100 centów
Estonia – Powierzchnia: 45 227 km2
Estonia – Ludność państwa: 1 313 271 (2015 r.)
Estonia – Członek UE: od: 1 maja 2004 r.
Estonia – Czy należy do strefy Schengen? Tak. Estonia jest członkiem strefy Schengenod 21 grudnia 2007 r.  

Estonia, która przez lata pozostawała pod silnymi wpływami niemieckimi, a także szwedzkimi i rosyjskimi (przez jakiś czas również duńskimi) po okresie niepodległości w okresie międzywojennym, znalazła się w ZSRR. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow w 1940 powstała parlamentarna Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka anektowana do Związku Radzieckiego jako republika związkowa. W latach W 1941-44 znajdowała się pod okupacją niemiecką po czym ponownie została włączona do ZSRR. Po załamaniu się systemu sowieckiego, 20 sierpnia 1991 proklamowana została odnowiona Republika Estońska. Estonia szybko nawiązała kontakty ekonomiczne i polityczne z Europą Zachodnią. W 2004 została członkiem Unii Europejskiej i NATO.

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Pobyt powyżej 90 dni: Pobyt taki wymaga zezwolenia. O uzy­skanie zezwolenia należy zwrócić się do urzędu konsularnego Estonii za granicą bądź bezpośrednio do biura urzędu do spraw obywatelstwa i migracji w Tallinie (Tallin, ul. Endla 13) lub też do jednego z lokalnych biur urzędu do spraw obywatelstwa i migracji w innych miastach Estonii (adresy można znaleźć na stronie www.mig.ee – informacja dostępna w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim). Osoby poszukujące pracy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą przebywać w Estonii do 6 miesięcy. Estonia nie stosuje okresu przejściowego w zakresie przepływu siły roboczej. Pozwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pobyt z prawem do pracy wydawane są na 5 lat i przedłużane na kolejne 5 lat, pod warunkiem że podstawa wydania zezwolenia nie zmieniła się. Pozwolenie na pobyt związany z nauką wydawane jest na jeden rok, maksymalnie na okres pobierania nauki (do 6 lat). W celu uzyskania każdego rodzaju zezwolenia na pobyt wymagane jest m.in. udokumentowanie wystarczających legalnych środków utrzymania (dodatkowe informacje na stronie www.mig.ee).

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podróżujący po krajach Unii podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobistego” oznacza przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota lub fretki. Przywóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić oraz wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie broni do Europejskiej Karty Broni Palnej oraz uwiarygodnienie powodu swojej podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

Komunikacja

Po Estonii podróżować można autobusami, pociągami i samolotami (dwa ostatnie środki transportu łączą tylko większe miasta). Można również wynająć samochód.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwolenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nie należącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu należącego do firmy transportowej lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym należy wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości (w mieście 50 km/godz., poza miastem 90 km/godz.) karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. Obowiązuje jazda na światłach mijania całą dobę, przez cały rok. Od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowa jest wymiana opon na zimowe (dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi). Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym zobowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Co zabrać ze sobą?

Ciepłe ubranie (nawet latem temperatura rzadko przekracza 20 stopni)
Ubranie przeciwdeszczowe

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyższonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Estonii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystar­czy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się w czasie studiów. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument ubezpieczenia z NFZ. Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie.

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Estonia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, z wyraźnymi wpływami morskimi w zachodniej części kraju.
Średnia miesięczna temperatura powietrza w lutym waha się od -3,5°C na zachodzie do -7°C na wschodzie. Natomiast w lipcu temperatura przykjumuje odpowiednio wartości: 16 i 18°C.

Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi odpowiednio:
– 500 mm – wybrzeże morskie i wyspy
– 750 mm – pas wyżyn

Kuchnia

Kuchnia estońska nie zachwyca różnorodnością dań i używanych do ich przyrządzenia składników. Nie znaczy to jednak, że nie znajdzie się tu paru narodowych specjałów, których nie sposób skosztować w innych częściach Europy. Są to np. sernik z kminkiem i solą (korp) lub napój na bazie młodego piwa, miodu i śmietany podawany z dodatkiem białego sera (kahja). Napój ten przypomina staropolskie grzane piwo z serem, lecz zabielany jest śmietaną i słodzony miodem, co zgodne jest z tradycyjną kuchnią estońską, w której w ogóle nie używano cukru.

Estonia leżąca nad Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Fińską nie może poszczycić się łagodnym, ciepłym klimatem. Znajduje to odzwierciedlenie w sztuce kulinarnej tego kraju. Estończycy jedzą mało owoców i warzyw za to sporo ryb i potraw mięsnych. To co może zadziwić przeciętnego Europejczyka to wszechobecny w kuchni estońskiej chleb. Estończycy jedzą głównie chleb żytni i gruboziarnisty – pszenny.

Wśród napojów alkoholowych szczególnym uznaniem Estończyków cieszy się piwo, którego spożycie w tym kraju jest naprawdę duże.

Estonia - Wspomnienia z podróży

27 listopada 2016 Gdy wybierałem się do stolicy Estonii, wiedziałem o niej bardzo niewiele. Co prawda znajomi którzy byli tam wcześniej wracali zachwyceni, ale jednak mimo wszystko nie oczekiwałem większych sensacji. Tymczasem już na wjeździe z wrażenia artystycznie rozwarło mi buzię i przez dłuższy...

Estonia - Aktywności sportowe

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Komunikacja

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Kulinaria

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Kultura, zabytki i rozrywka

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Noclegi

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Porady prawne

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Przyroda

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Warto wiedzieć

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Warto zobaczyć

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu

Estonia - Zdrowie

Nie ma jeszcze porad dla tego regionu