Regulamin konkursu „Opowieść o Adamie Bieleckim czyli…na szczycie było trzydzieści siedem stopni mrozu”